آموزش استاندارد API 610

این محصول آموزش استاندارد API610 میباشد

براي دانلود مقاله کليک کنيد

نتایج وب

آپارات – استاندارد API 610

https://www.aparat.com/result/استاندارد_API_610

ذخیره شده

معرفی پمپ های سری BB1 و BB2 مطابق با استاندارد API 610 · رسول پایدار نوبخت. 855 بازدید. -. 1 سال پیش. 10:06 · معرفی پمپ های سری OH2 تا OH6 مطابق استاندارد …

ویدئوها

10:26

معرفی اجمالی
استاندارد API 610
ویرایش یازدهم

آپارات – ۵ خرداد ۱۳۹۶

10:19

معرفی پمپ های سری
BB1 و BB2 مطابق با
استاندارد API 610

آپارات – ۵ خرداد ۱۳۹۶

0:17

نحوه تکمیل
دیتاشیت استاندارد
API 610 – بخش دوم

دیدئو – ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

(function(){google.sc=google.sc||{};google.sc.init=function(b,e,n,f,p,q){if((b=document.getElementById(b))&&(0!=b.offsetWidth||0!=b.offsetHeight)){var h=b.querySelector(“div”),k=h.querySelector(“div”),c=0,g=h.scrollWidth-h.offsetWidth;if(0<e){var l=k.children;c=l[e].offsetLeft-l[0].offsetLeft;if(f){for(var m=c=0;m<e;++m)c+=l[m].offsetWidth;c=Math.min(g,c)}}c+=n;e=Math.min(f?g-c:c,g);h.scrollLeft=f&&p?c:f&&q?-c:e;var a=b.getElementsByTagName("g-left-button")[0],d=b.getElementsByTagName("g-right-button")[0];a&&d&&(a.className=a.className.replace(/\bnb-fades\b/g,""),d.className=d.className.replace(/\bnb-fades\b/g,""),0==e?a.className="nb-disabled "+a.className:a.className=a.className.replace("nb-disabled",""),e==g?d.className="nb-disabled "+d.className:d.className=d.className.replace("nb-disabled",""),0<a.className.indexOf("joint-bar-beside")&&0==e&&e==g&&(k.style.paddingLeft="0px",k.style.paddingRight="0px",a.style.display="none",d.style.display="none",b.style.paddingLeft=f?"0px":"48px",b.style.paddingRight=f?"48px":"0px",b.style.textAlign=f?"left":"right",document.getElementById("fade_forward").style.display="none",document.getElementById("fade_reverse").style.display="none"),setTimeout(function(){a.className+=" nb-fades";d.className+=" nb-fades"},50))}};}).call(this);(function(){var id='_cCvTW_SaIsSgsAHzuKaIBw1';var index=0;var offset=0;var is_rtl=true;var is_ie8_or_above=true;var is_gecko=false;google.sc.init(id,index,offset,is_rtl,is_ie8_or_above,is_gecko);})();(function(){var a=document.querySelector("#taw"),b=document.querySelector("#topstuff");if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector("#rso").children,d=0;d<c.length;++d)if(0<c[d].clientHeight){var e=c[d].querySelector("div g-section-with-header");e&&(e.style.marginTop=0);break};}).call(this);

نتایج وب

نحوه تکمیل دیتاشیت استاندارد API 610 – بخش دوم – آپارات

https://www.aparat.com/v/…/نحوه_تکمیل_دیتاشیت_استاندارد_API_610_-_بخش_دوم

ذخیره شده

۶ بهمن ۱۳۹۶ – … رسول پایدتر نوبخت – شرکت پمپ سازی آریا سپهر کیهان ASK نحوه تکمیل دیتاشیت استاندارد API 610 – بخش دوم دیتاشیت API 610 , آموزش پمپ ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *